Disclaimer en Copyright

Doel
De website Donderdag Meppeldag heeft tot doel informatie te verstrekken over de jaarlijkse activiteiten van Donderdag Meppeldag, het programma, achtergronden en culturele zaken.

Copyright
Het copyright van op deze website gepubliceerde inhoudelijke informatie, foto’s, illustraties, filmbeelden etc., berust bij de Stichting Donderdag Meppeldag. Het door derden (artiesten, boekingsbureaus e.d.) aangeleverd materiaal is ter promotie van Donderdag Meppeldag in het algemeen en/of de betreffende artiest als onderdeel in de programmering. Het materiaal is beschikbaar gesteld aan de Stichting Donderdag Meppeldag voor gebruik in alle uitingen van de Stichting Donderdag Meppeldag, waaronder publicatie op deze website. Eventueel geldend copyright op deze onderdelen berust bij de desbetreffende eigenaar en/of toeleverancier. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Donderdag Meppeldag, informatie en/of beeldmateriaal over te nemen.
 
© Website ontwerp, samenstelling en productie Interwijs-Meppel www.interwijs.nl

Disclaimer
De informatie op de website Donderdag Meppeldag is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Door oorzaken buiten onze schuld kunnen vermelde programmaonderdelen, aanvangstijden en opgegeven locaties altijd afwijken. De Stichting Donderdag Meppeldag aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid bij mogelijke afwijkingen in aanvangstijden of bij het niet doorgaan van activiteiten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.