Over de Donderdag Meppeldagen

Jarenlange waardering…

Donderdag Meppeldag timmert al flink wat jaren aan de weg. De stichting is opgericht in 1959, terwijl de eerste “echte” Donderdag Meppeldag plaats vond in 1960. Destijds heel wat anders dan wat we nu kennen. Toen waren het vooral folkloristische onderdelen als de ‘Jennechiesmarkt’, demonstraties van oude beroepen, gezelschapsspelletjes en behendigheidswedstrijden. Vele honderden mensen kwamen daar op af. Mensen uit Meppel, maar ook uit de dorpen rond Meppel.
Het Donderdag Meppeldag van nu is niet meer te vergelijken met wat het toen was. Er is een voortdurende groei, zowel in activiteiten als in bezoekersaantallen. De Donderdag Meppeldagen hebben zich ontwikkeld tot grootschalige themadagen, vooruitstrevend en boordevol variatie. En dat gedurende zes opeenvolgende donderdagen in juli en augustus.

Deze ontwikkeling verliep niet altijd gladjes. Het verkrijgen van voldoende financiële middelen bleek soms moeilijker dan gedacht. In een brief uit 1961 “Aan alle Directies en eigenaren van zaken te Meppel” pleitte het toenmalige bestuur van Donderdag Meppeldag voor een grotere bijdrage aan de organisatie voor de zomerse activiteiten. De brief was een duidelijke noodkreet. Met een bijdrage van amper twee en een halve gulden per onderneming had de organiserende commissie het erg zwaar. Het voortbestaan van Donderdag Meppeldag stond zelfs op het spel…
Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Iedereen zag wel in dat Donderdag Meppeldag breed moest worden gedragen. Een permanente financiële bijdrage van Meppeler bedrijven, georganiseerd in de Meppeler Handelsvereniging, is nog steeds een van de pijlers van Donderdag Meppeldag.

Momenteel mag Donderdag Meppeldag zich gelukkig prijzen met ook een grote groep sponsors. Kleine en grote bedrijven uit Meppel en regionale opererende ondernemingen. De door sponsoring verkregen middelen hebben er mede voor gezorgd dat Donderdag Meppeldag kon groeien. Groeien tot het huidige niveau.
De verschillende activiteiten kunnen ieder jaar worden uitgediept en vernieuwd. Bezoekersaantallen blijven groeien. En daarmee ook de waardering. In 2005 won Donderdag Meppeldag een tweede prijs in de categorie “Leukste Stadsevenement”, uitgegeven door de Stichting Nationale Evenementenprijzen. In 2006 is het wéér raak: Donderdag Meppeldag wint de eerste prijs in de categorie “Beste Regio-evenement”, een klasse zwaarder dan het jaar daarvoor. De prijs is de absolute kroon op het werk!

Hoe Donderdag Meppeldag begon….

Op zoek naar het ontstaan van Donderdag Meppeldag moeten we een flinke stap terug in de tijd. Het ontstaan van de Stichting Donderdag Meppeldag is eigenlijk een logisch gevolg van de ontwikkelingen die zich regelmatig in een normale samenleving voltrekken.

Meppel is groot geworden door het marktgebeuren en was eenmaal in het bezit van de grootste botermarkt en ook de grootste biggenmarkt van ons land. Wekelijks trokken vele boeren en andere kooplustigen naar Meppel. De stad en haar middenstand profiteerden hierdoor volop.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ging de vleesindustrie zich heel anders ontwikkelen dan was voorzien en kreeg de bekende varkensmarkt een gevoelige tik. Evenals de botermarkt die kreeg door de oprichting van grootschalige zuivelfabrieken. Dergelijke ontwikkelingen waren uiteraard van nadelige invloed op het zakenleven in onze stad, als verzorgingscentrum van Zuidwest-Drenthe, die zich op dit gebied in de laatste eeuwen steeds meer had uitgebreid. Een aantal zakenmensen dacht dat Meppel zijn positie, die in zovele jaren was opgebouwd, wel eens zou kunnen verliezen. Het idee ontstond allerlei initiatieven te ontwikkelen om het publiek naar Meppel te blijven trekken. In samenwerkingsverband riep men een stichting in het leven waarin niet alleen zakenmensen, maar ook leden van muziekverenigingen en personen die onze stad een goed hart toedroegen, zitting namen.

De leden van het comité namen geen genoegen met de gang van zaken in Meppel; ze wilden de belangstelling voor onze stad zeker gaande houden. Hierdoor ontstond de ‘Stichting Donderdag Meppeldag’.

Dat de Meppeler Handelsvereniging hierin ook ging meedoen en het gemeentebestuur zijn medewerking wilde verlenen, was een logisch gevolg. Iedereen zag wel in dat Meppel moest trachten zijn dominerende positie in de regio te behouden. De georganiseerde activiteiten waren hoofdzakelijk folkloristische onderdelen als de ‘Jennechiesmarkt’, demonstraties van oude beroepen, verschillende gezelschapsspelletjes en behendigheidswedstrijden.

Vandaag de dag spreken we over herkenbare themadagen vaak met internationale allure zoals het Straattheaterfestival, Amsterdamse en Internationale dag, Dansfestivals, Muziekevenementen, Pleinenfestivals etc. Activiteiten van ’s morgens vroeg tot in de late uurtjes, van hoog cultureel niveau, vooruitstrevend, avontuurlijk en met veel variatie.

Ieder jaar weer, zes donderdagen in juli en augustus, begeven duizenden bezoekers zich naar dat stadje aan de Reest, evenals hun voorouders dat deden als zij naar de ‘Möppeler Marrek’ gingen. Een succes waarvan de initiatiefnemers in die jaren, zo rond 1960, niet hebben durven dromen.

Warning: file_get_contents(https://www.instagram.com/meppeldag/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 - in /home/donderdagmeppel/public_html/index.php on line 186