Reglement optocht

https://www.donderdagmeppeldag.nl/wp-content/uploads/2017/03/optocht1-1.jpg
optocht1
https://www.donderdagmeppeldag.nl/wp-content/uploads/2017/03/optocht2-1.jpg
optocht2
https://www.donderdagmeppeldag.nl/wp-content/uploads/2017/03/optocht3.jpg
optocht3

Informatie en kosten
Alle verenigingen met sier- of praalwagens betalen geen deelnamekosten. Zij ontvangen een startgeld van € 100,-. Wel enkele voorwaarden: de wagens, de eenheden die de wagens voorttrekken en de deelnemers/begeleiders mogen op geen enkele wijze reclame voeren en enegerlei vormen van drank- of drankuitingen aanwezig zijn. Alleen de eerste 15 inschrijvingen ontvangen het startgeld. Aanmelding op volgorde van binnenkomst.

Winstpremies:
Eerste prijs: € 300,-
Tweede prijs: € 200,-
Derde prijs: € 100,-

Deelnamekosten reclamewagens:
€ 50,- voor verenigingen en (sport)clubs
€ 90,- voor bedrijven en commerciële instellingen.

Bovenstaande prijzen gelden voor iedere eerste eenheid (groep, wagen, trekker, wandelaars etc.). Voor iedere volgende eenheid (volgwagen, aanhanger achter 1e auto etc.) gelden tevens onderstaande prijzen:  € 50,- voor elke volgwagen/eenheid. Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW. U dient een bloemstuk ter versiering op uw wagen te voeren.

Winstpremies:
Eerste prijs: € 150,-
Tweede prijs: € 100,-
Derde prijs: € 50,-

Aanmelden dient te gebeuren voor 22 augustus 2018.

Reglement Optocht van reclame- en versierde wagens
Voor deelname aan de optocht van reclame- en versierde wagens gelden enkele belangrijke regels. De Stichting Donderdag Meppeldag verzoekt deelnemers dringend, op straffe van uitsluiting van jurering en/of verwijdering uit de optocht, zich aan deze regels te houden.

Hieronder de regels, welke gelden voor de optocht van 2018.

 1. Deelnemers, zonder geluidsinstallaties, dienen uiterlijk 18.30 uur aanwezig te zijn op de plaats van opstelling Jan Tooroplaan. De deelnemers met geluid dienen aanwezig te zijn op de Industrieweg. Latere aankomst betekent uitsluiting van jurybeoordeling en mededinging naar te winnen prijzen.
 2. Ook dient u een bloemstuk op uw wagen hebben ter versiering en opluistering van de karavaan.
 3. Er mogen onder geen beding folders en/of andere materialen vanuit of vanaf de voertuigen worden uitgereikt aan het publiek. Bij constatering wordt u direct uit de optocht verwijderd!
 4. Het is alleen toegestaan promotiemateriaal d.m.v. naast het voertuig meelopende medewerkers aan het publiek uit te reiken. Buurtverenigingen mogen gratis deelnemen aan de optocht. Zij mogen alleen reclame voeren voor de hoofdsponsor.
 5. De maximale afmetingen van voertuigen mogen niet meer zijn dan: breedte 3,00 meter en hoogte 4,00 meter. De maximale toegestane lengte is 12 meter.
 6. Voertuigen dienen te voldoen aan de Wet Rijksdienst Wegverkeer. Onverzekerde voertuigen zijn niet toegestaan.
 7. Voertuigen moeten voorzien zijn van een geldige en duidelijk leesbare kentekenplaat.
 8. Het is strikt verboden om alcoholische drank te nuttigen en/of bij u te hebben, indien dit wordt geconstateerd dan wordt u terstond van deelneming uitgesloten.
 9. Om geen ‘gaten’ in de optocht te krijgen, dient u goed aansluiting te houden met uw voorganger.
 10. Verder dient u zich strikt te houden aan de aanwijzingen van zowel politie als organisatie.
 11. Deelname aan deze optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 12. De uitslag van de jurering wordt tijdens de optocht bekend gemaakt en de prijzen worden dan ook aan de winnaars van de categorieën reclamewagens of versierde wagens uitgereikt.
 13. Opgave voor de optocht dient alleen te geschieden via het opgaveformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.