Regels voor de Kinderrommelmarkt in de Prinsenbuurt:

Van 08:00 tot 12:00
 • Het is niet langer toegestaan om met de auto de spulletjes op de plek van bestemming te brengen. Deze zullen vanaf de parkeerplaats naar de rommelmarkt moeten worden getransporteerd.
 • Het is niet langer toegestaan te zitten rondom het grachtengebied i.v.m. de veiligheid. Er mag nu wel een plaats worden ingenomen op Prinsenstraat tot aan de Brasserie, rondom de Groenmarkt, Prinsenplein, Prinsengracht, Gasgracht en Marktstraat. Handhavers van de rommelmarkt zullen de plaatsen aanwijzen.
 • De rommelmarkt is bestemd voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Zij alleen, dus niet de ouders of begeleiders, mogen oude of gebruikte spulletjes verkopen.
 • Vanaf ’s ochtends mogen de spulletjes worden uitgestald en verkocht op de aangegeven plaatsen (zie het kaartje) vanaf een kleed of plastic op de grond. Maximale afmeting van 2 meter breed en anderhalve meter diep. Er mogen geen schragen, rekken, kramen of bakfietsen e.d. worden gebruikt.
 • Het kruispunt Marktstraat – Prinsengracht – Kromme Elleboog is een doorgaande weg voor het verkeer. Hier mag je niet zitten.
 • Daar waar witte kruisen staan mogen geen goederen worden aangeboden. Zorg ervoor dat ingangen van winkels en bedrijven en doorgangen vrij blijven.
 • Kosten voor deelname zijn € 2,00 per kleed. Het bedrag wordt door de toezichthouders (herkenbaar aan de hesjes) geïnd.
 • Alle artikelen dienen duidelijk geprijsd te zijn.
 • Artikelen mogen niet duurder zijn dan 10 euro. Partijhandel is niet toegestaan om te verkopen.
 • Het is uitdrukkelijk verboden levende have te koop aan te bieden.
 • Uiterlijk 12.30 uur moet alles opgeruimd zijn.
 • Geen rommel, papier, dozen e.d. achterlaten.
 • Aanwijzingen van de toezichthouders dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Denk om het verkeer. Wij wensen jullie veel succes met de verkoop! En voor de kopers op de markt; gunt u de kinderen hun verkoopplezier en respecteer hun verkoopprijzen.
TERUG NAAR HET VASTE PROGRAMMA